Help ! Hoe overleef ik de volgende recessie?

Door Jan Willem Verkiel (HappyBrains.online)
Gepost op: 5 januari 2019

Het einde van het jaar is altijd weer hectisch. Je moet je resultaten verantwoorden, facturen laten versturen, je bent druk aan het onderhandelen over de financiën voor het volgende jaar. Je had een aantal leads die nu toch hebben aangegeven dat ze niet verder willen met je. En als je de krant openslaat moet je vechten tegen het gevoel dat het glas half leeg is. De Brexit, de idiote boosheid van de gele hesjes en Trump die als een ongeleid projectiel de wereld in een recessie zou kunnen storten of nog erger. En je wil dat niet als ondernemer. Als ondernemer wil je dat het glas half vol is of beter nog; dat het glas overstroomt. En tot overmaat van ramp staat die irritante risk manager dan aan je bureau over alle rode vakjes in zijn maatregelen register. Je kunt het wel uitschreeuwen dat hij moet opzouten en dat risk management nu wel het laatste is waar je op zit te wachten.

Maar is dat wel zo? Als je terugdenkt aan de vorige recessie en je bedenkt wat je zou kunnen doen om er de volgende keer – want die komt er vroeg of laat – beter doorheen te fietsen, moet je die risk manager dan werkelijk vragen op te zouten? Of is hij je redder? De voor de hand liggende maatregelen voor vrijwel iedere onderneming om beter bestand te zijn tegen recessie of een tegenvallende periode in het algemeen is het opbouwen van buffers. Zowel je financiële buffers als je voorraden. Je zult vast gaan nadenken over je mogelijke besparingen en procesoptimalisatie. De lean consultants staan al klaar om de boel aan te vegen binnen je bedrijf. De business continuity heb je keurig in een plan staan en jij bent klaar voor de oorlog. Dat denk je tenminste. Maar dit zijn allemaal belangrijke maar ook wel erg tactische maatregelen. Ze zijn gericht op je zelf en op de kortere termijn.

Risicomanagement biedt kansen

Voor het overleven van een echte recessie is er meer nodig. En risicomanagement is dan bepaald geen blok aan je been maar een anker in de storm. Als jij met je onderneming de risico’s goed in beeld hebt op een strategisch niveau of liever nog beter in beeld hebt dan je concurrentie, dan kan een recessie jou zelfs kansen bieden die je anders niet had. Deze tijd is niet meer één dimensionaal. Business modellen zijn afhankelijk van ketenpartners. Het is te voorzien dat directies en toezichthouders veel beter inzicht willen hebben in alle risico’s en met ketenpartners de dialoog aangaan over wederzijdse risico’s alvorens besluiten te nemen.

Risico management is essentieel om de recessie te overleven. En dan doel ik vooral op het strategisch niveau in de keten. Tactisch risk management gericht op de eigen onderneming en processen is ook van belang, maar het verschil maak je op strategisch niveau. Je dient de risico’s van je leveranciers in beeld te krijgen, de zekerheid van aanvoer van grondstoffen, de financiële huishouding van je partners waar je je lot aan verbonden hebt. Als je internationaal opereert is de politieke situatie in die andere landen ook onderdeel van je risico management. Denk maar aan jouw business na de Brexit of aan relaties aangaan met bedrijven die zaken doen met Iran?  Hoe veel schakels in de keten kun je overzien en hoe lang van tevoren zie jij risico’s aankomen? En ben je zo verstandig om ook samen met je ketenpartners naar risico’s te kijken? Durf je transparant te zijn? Dare to share. Over en weer. Als je samenwerkt in de keten en samen naar de sterkte en zwakte en dus ook de risico’s durft te kijken bouw je vertrouwen op en versterk je de keten.

Maar je kunt ook de zwakte ontdekken en dan is het goed om zicht te hebben op alternatieven. Zowel alternatieve vendors als alternatieve afzetmarkten en misschien zelfs een alternatief product. Het is een vorm van risico spreiding maar vooral een garantie dat je niet met grote ogen staat te kijken als je plots met lege handen staat. Als je voorraad niet aangevuld wordt of als je niet leveren kunt.

Tijd kun je maar 1 keer uitgeven


Ik begrijp de ergernis over die risicomanager best. Risk Assessments, audits en verbeterregisters bijhouden…Het is dikwijls tijdrovend en je zou je af kunnen vragen waar je het voor doet. Het lijkt soms een papieren tijger en eerlijk is eerlijk; bij veel bedrijven is dat ook zo. Maar als je het goed doet en de eerlijke en directe vertaalslag kan maken naar je opbrengsten, de effecten kan uitdrukken in geld en terugvallende omzet, dan voel je al snel wat het belang is van risico management. Als je kijkt naar mogelijke scenario’s en de vluchtroutes in kaart hebt en je praat erover in termen van performance, kosten en baten, dan realiseer je je dat jouw risk manager niet moet opzouten, maar dat hij je reddende engel kan zijn in de volgende recessie.

Risicomanagement wordt dan jouw stuurinstrument gericht op de toekomst, het levert je geld op, je faalkosten blijven beperkt en je kunt – weer volgens Emanuel van Zandvoort – zuiverder voorspellingen doen van het rendement van de investeringen. Bovendien lijkt risicomanagement omslachtiger dan het is. Met de juiste data, business intelligence, adviezen en tools breng je jouw organisatie naar een hoger niveau en je hartslag en stress een niveau lager. Oodit is zo’n bedrijf dat jou kan ontzorgen en waarmee je gerust de volgende recessie overleeft.

Dit wil je ook lezen