Veel mensen hebben moeite met onzekerheid: het staat haaks op onze aard. We hebben de laatste decennia met z’n allen geprobeerd om zoveel mogelijk zekerheid te creëren voor zoveel mogelijk mensen (1).

Het feit dat onzekerheid niet comfortabel voelt, is te verklaren. Zekerheid staat, samen met veiligheid, op de tweede trede van de behoeftepiramide van Maslow. Deze behoeften volgen direct na behoeften als eten en drinken (2).

Ondernemers hebben onvermijdelijk te maken met onzekerheden die ervoor zorgen dat ze voor risico’s komen te staan. Ondanks de initiële weerstand zouden risico’s niet per definitie vermeden moeten worden en wel om de volgende redenen:

  • Een bedrijf runnen zonder risico’s kan simpelweg niet. Voor ondernemers bestaat er altijd risico, omdat het eindresultaat van het bedrijf niet bekend is (3). Elke soort bedrijfsactiviteit en iedere kans of wijziging in de branche brengt onzekerheden met zich mee. Zonder het nemen van risico’s bestaat er geen basis voor waardecreatie of voor het bereiken van doelstellingen (4).
  • Een bedrijf groeit door het nemen van risico’s. Waar risico’s genomen worden, worden fouten gemaakt. Deze zorgen ervoor dat noodzakelijke verbeteringen zichtbaar worden, zodat ze aangebracht kunnen worden en zodat het bedrijf groeit. Door fouten komen de juiste antwoorden naar boven.
  • Oodit is uw partner waar het gaat om risicobeheersing. Met behulp van onze geavanceerde software wordt een hoger risicobewustzijn gerealiseerd op alle niveaus van de organisatie en worden strategische en tactische besluiten genomen op basis van actuele inzichten. Dankzij Oodit worden gevaren beheerst en worden kansen gegrepen.

(1) Van Staveren, Martin. Risico leiderschap: doelgericht omgaan met onzekerheid, VMN.
(2) Maslow, A.H (1943). A theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396.
(3) Van Dijk, Vera. Risico’s durven nemen, Lancelots.
(4) Claassen, Urjan. Handboek risicomanagement, MI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *