5 Risico’s in de Voedingsmiddelenindustrie

De voedingsmiddelenindustrie is goed voor 22% van de totale industriële productie van Nederland. Anno 2019 bedraagt de gezamenlijke waarde van haar 5.275 bedrijven, 65 miljard euro (Rabobank). Ook is deze industrie de enige, die er de voorbije 10 jaar in slaagde om de werkgelegenheid stabiel te houden: voedingsmiddelenbedrijven zijn dagelijks op zoek naar nieuwe collega’s voor de bijna 90.000 medewerkers (Fevia).

Ondanks deze populariteit brengt het produceren van voedingsmiddelen specifieke risico’s met zich mee, die onder controle gehouden moeten worden. Deze blog biedt een overzicht van vijf grote risico’s en van een hulpmiddel om te overleven in deze boeiende en innovatieve industrie.

1. Wetgeving

Bedrijven moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor voedselveiligheid. De Nederlandse eisen zijn vastgelegd in de Warenwet en zijn vaak strenger dan de eisen die wereldwijd worden toegepast. Volgens de wet zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor de productie van veilige en betrouwbare voedingsmiddelen. De overheid controleert of bedrijven een voedselveiligheidsplan opstellen en de regels voor voedselbereiding naleven. Overtreding van de wet, kan in het beste geval leiden tot een waarschuwing en in het slechtste geval tot sluiting van het bedrijf. De middenweg is een geldboete.

2. Volksgezondheid

Veilig voedsel betekent dat je een product kunt eten zonder dat je er op de korte of de lange termijn ziek van wordt. Voedsel kan besmet raken met ziekmakers, schadelijke stoffen of productvreemde materialen. Deze kunnen zorgen voor een voedselinfectie of een voedselvergiftiging en kunnen klachten als misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. Voor het overgrote deel gaat dit vanzelf over. In uitzonderingsgevallen kunnen voedselinfecties ook ernstige gevolgen hebben zoals een hersenvliesontsteking, acuut nierfalen (HUS) of een miskraam bij zwangeren.

Klanten mogen ervan uitgaan dat eten veilig is. Wanneer gezondheidsklachten ontstaan na eten van het voedsel, bijvoorbeeld door overschrijding van de limiet voor chemische stoffen, kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld. Andere mogelijke gevolgen van klachten zijn schade, die geleden wordt door gedwongen stillegging van de productie, en reputatieschade.

3. Reputatieschade

Een voedselveiligheidsschandaal schaadt het publieke vertrouwen in een bedrijf. Door de explosieve groei van sociale media wordt nieuws, zowel positief als negatief, razendsnel verspreid; iedere consument heeft de mogelijkheid haar mening over producten wereldwijd te verspreiden en met toenemende kennis neemt dit in omvang en frequentie toe. Dit stelt voedingsmiddelenbedrijven, die onvoldoende of onjuiste veiligheidsmaatregelen hebben genomen, bloot aan kritiek van consumenten, medewerkers, activisten, media en andere partijen die het bedrijf schade toe kunnen brengen.

4. Veranderende consumptiepatronen

Veranderende diëten stimuleren de groei van de voedingsmiddelenindustrie in de richting van proteïnerijke producten en verwerkte voeding. Ook zijn plantaardige eiwitten, seizoensproducten en vergeten groenten steeds meer in trek. Technieken als Big Data en robotisering komen op. En dan zijn er nog de invloeden uit het Midden-Oosten, die steeds meer hun weg vinden naar het westen. Naast de behoefte aan nieuwe standaarden, testmethodes en certificatie, brengen deze ontwikkelingen nieuwe risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (onbekende) allergenen, die deze producten bevatten.

5. Productieketen

De handel in voedingsmiddelen kent geen grenzen meer waardoor productieketens, van oorsprong tot en met de eindconsument, steeds complexer worden. De internationalisering van de productieketens is een belangrijke reden voor de toegenomen complexiteit. Ook zijn er steeds meer samengestelde producten. Het product gaat door een uitgebreid traject, voordat deze in handen komt van de eindklant. Als gevolg wordt het steeds moeilijker om voedselveiligheid en kwaliteit te garanderen, terwijl risico’s groter worden. Ketenbeheersing wordt belangrijker; bij klachten moet men na kunnen gaan wat de bron is van het foutieve deelproduct.

Oodit

Om problemen te voorkomen, is het noodzakelijk om de eerder genoemde risico’s onder controle te houden. Oodit Riskplan biedt een gebruiksvriendelijke applicatie, waarmee risico’s georganiseerd en met het eigen team beheerd kunnen worden. Door het koppelen van maatregelen, actiehouders en budget aan de risico’s kan de opvolging worden gecontroleerd en kan er direct worden aangestuurd op verbetering van de risicofactor. Met ondersteuning van Oodit riskplan zorgt u ervoor dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Dit wil je ook lezen!