5 Risico’s in de Metaalmiddelenindustrie

De metaalindustrie die samen met de subsectoren ‘machines en apparatuur’ en ‘voedsel’ goed is voor 86% van de industriële activiteit in de eurozone (financial investigator), biedt werk aan 465.000 mensen in Nederland. De ruim 11.000 bedrijven in de industrie zijn heel divers: denk aan leveranciers van staalconstructies, verspaners, plaatbewerkers en lasinrichtingen, maar ook gieten, smeden en stampen, vallen onder metaalbewerking. De groei van de bouwsector, die is begonnen in  2018 en verder gaat in 2019, zorgt voor een toegenomen vraag in de metaalindustrie. Daarnaast groeit de toelevering aan de hightech, machinebouwen en automotive.

Ondanks de populariteit van de industrie brengt het werken met metalen specifieke risico’s met zich mee, die onder controle gehouden moeten worden. Deze blog biedt een overzicht van vijf grote risico’s en van een hulpmiddel om te overleven in deze veelzijdige industrie.

1. Ongevallen

Metaal (en bouw) arbeiders hebben vaker te maken met een arbeidsongeval

Metaal (en bouw) arbeiders hebben vaker te maken met een arbeidsongeval, waardoor ze een of meer dagen verzuimen dan werknemers in andere beroepsgroepen (CBS). Het feit dat werknemers in deze industrie hun collega’s het vaakst aanspreken op onveilig gedrag op de werkvloer kan niet voorkomen dat zij bovengemiddeld vaak betrokken zijn bij arbeidsongevallen (arbo-online). Machines, al dan niet met bewegende delen, rondvliegende splinters, vallende objecten en hoge objecten (e.g dak of platform) brengen grote risico’s met zich mee. Als naleving van de Arbowet niet kan worden aangetoond, bestaat er een kans dat het bedrijf aansprakelijk gesteld wordt voor het ongeval.

2. Gezondheid

Het werken met metalen brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee

In tegenstelling tot de ongevallen hebben gezondheidsrisico’s vaak pas uitwerking op langere termijn. Het werken met metalen brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Stoffen als lood, arseen en cadmium zijn schadelijk. De risico’s van deze stoffen hebben onder meer te maken met de vaak voorkomende laswerkzaamheden in deze industrie (Rijksoverheid). Daarnaast worden veel medewerkers in de metaalindustrie blootgesteld aan schadelijk geluid. Een situatie die kan leiden tot een bepaalde mate van gehoorschade. Hoe lang een werknemer in de werkruimte verblijft, bepaalt mede het blootstellingsniveau. Voor ieder risico bestaan regels en wetgeving. Organisaties moeten er zorg voor dragen dat ze het overzicht van de regels behouden en dat ze naar behoren worden gehandhaafd. Ook in dit geval ligt aansprakelijkheid op de loer.


3. Stagnerende productie

Als een belangrijke machine kapot gaat of vastloopt, stagneert de productie

Als een belangrijke machine kapot gaat of vastloopt, stagneert de productie. In het beste geval kan de machine snel gerepareerd worden, maar mogelijk is het onderdeel moeilijk te vervangen. Machinebreuk kan, in dat geval, een negatief effect hebben op de productie en op de omzet, die daaruit voortvloeit. In het ergste geval komt het bedrijf stil te liggen. Het is noodzakelijk om overzicht te creëren van de mogelijke oorzaken van een machinebreuk en om maatregelen te treffen, die een negatieve situatie kunnen voorkomen. Een andere oorzaak voor een gedwongen productiestop kan liggen in bedrijfscalamiteiten, zoals brand en overstroming. In een bedrijfscontinuïteitsplan kunnen potentiële oorzaken voor calamiteiten worden afgezet tegen maatregelen om deze te voorkomen (RiBMetaalgids2018).

4. Product problemen

De producten, die geleverd worden, moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen

De producten, die geleverd worden, moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. Wanneer het product niet voldoet aan de verwachtingen of het verwonderingen of materiële schade veroorzaakt, kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld. Dit is zowel een probleem voor de financiële situatie als voor de reputatie van het bedrijf. Het is daarom van groot belang om zicht te hebben op de eisen, die aan het product worden gesteld, en op de risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat het product niet aan deze eisen kan voldoen. Om ervoor te zorgen dat het product aan de eisen voldoet, moeten er maatregelen worden genomen om een miskleun te voorkomen. Denk hierbij aan het controleren van de grondstoffen/halffabrikaten bij levering (RiBMetaalgids2018).

5. Automatisering/robotisering

De verandering naar een digitale aard gaat gepaard met nieuwe risico’s, voornamelijk cyberrisico’s.

In de metaalindustrie groeit en evolueert het gebruik van technologieën en automatisering. “Smart industry” maakt het door technologische innovaties als 3D-printing en robotica, verbinding en automatisering (IoT) van de toeleveringsketen mogelijk om efficiënt kleinere aantallen in een hoge kwaliteit te leveren tegen dezelfde kosten. Dit betekent maatwerk voor de prijs van een massaproduct. De digitalisering brengt nieuwe kansen met zich mee, maar verandert tegelijk de aard van de bedrijfsmiddelen van een voornamelijk fysieke aard naar een meer digitale. Deze verandering gaat gepaard met nieuwe risico’s, voornamelijk cyberrisico’s. Zo kan een fout bij het invoeren van data of het verkeerd interpreteren van gegevens de productie stilleggen. Ook kunnen hackers het moeilijk maken. Een hanteerbaar overzicht van de risico’s met noodzakelijke maatregelen is van groot belang. Goed beveiligde computersystemen staan hierbij op nummer een.

Oodit

Overzicht Oodit risicomanagement software

Om problemen te voorkomen, is het noodzakelijk om de eerder genoemde risico’s onder controle te houden. Oodit Riskplan biedt een gebruiksvriendelijke applicatie, waarmee risico’s georganiseerd en met het eigen team beheerd kunnen worden. Door het koppelen van maatregelen, actiehouders en budget aan de risico’s kan de opvolging worden gecontroleerd en kan er direct worden aangestuurd op verbetering van de risicofactor. Met ondersteuning van Oodit riskplan zorgt u ervoor dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Dit wil je ook lezen!