Steeds vaker ontstaat er binnen concerns onduidelijkheid over de draagplicht van schulden van vennoten. De vennootschappen die samen het concern vormen komen daardoor in de problemen bij het afbetalen van hun schulden; Wie betaalt wat en wie is verantwoordelijk voor welk deel?

Een concern is een Holding met daaronder meerdere werkmaatschappijen. Het concern wordt vaak gefinancierd via een rekening-courant lening vanuit de bank. Deze financiering wordt ook wel  de concernfinanciering genoemd.  Er zijn twee vormen van concernfinanciering. Ofwel de holding gaat de financiering aan met de bank voor het gehele concern en de werkmaatschappijen verbinden zich hoofdelijk voor de totale schuld; ofwel alle vennootschappen van het concern gaan tezamen de financiering aan. Wat vaak wordt vergeten zijn wetmatigheden vanuit de bank waar de lening afgenomen wordt. Dit kan ten tijde van het aflossen van de rekening-courant lening zorgen voor frictie tussen vennoten, boetes en onduidelijkheid. Lees de risico’s voor jouw bedrijf.