Oodit RI&E module

Oodit RI&E module

Automatiseer het volledige RI&E proces


Wordt het uitvoeren van een RI&E als omslachtig en tijdrovend ervaren? Worden maatregelen wel geregistreerd, maar laat de uitvoering te wensen over? Dan is de Oodit RI&E module iets voor uw organisatie.


Oodit RI&E Module

De Oodit RI&E automatiseert het hele RI&E-proces; van het voorbereiden van de inventarisatie tot en met het genereren en borgen van de verbetermaatregelen. Het RI&E risicoplan geeft een real-time inzicht in de risico’s en tonen overzichtelijk de status van alle RI&E’s en de hieruit voortgekomen maatregelen.

Oodit RI&E Module

Oodit preventiemonitor

Vanuit de Oodit RI&E module worden maatregelen automatisch opgenomen en beheerd in de Oodit preventiemanager. Per maatregel wordt een eigenaar toegekend, een actieplan opgesteld en de voortgang gemonitord.

Oodit preventiemonitor

Geïnteresseerd in de Oodit RI&E module?

Wij komen graag een keer bij u langs om onze tool te laten zien en de vragen die u hebt te beantwoorden.


Vraag een demo aan