Risico analyse

Oodit risico analyse

Uw eigen risico analyse


Ondernemers willen grip op risico’s die de bedrijfscontinuïteit bedreigen. U wilt immers onbezorgd ondernemen en uw concurrentiepositie verstevigen. Met onze risico-scan in Oodit krijgt u als ondernemer inzicht welke risico’s u beter kunt vermijden, verminderen of overdragen. Dit is direct gekoppeld aan de relevante maatregelen voor uw organisatie. Het resultaat is dat u meer grip heeft op uw bedrijfscontinuïteit.

Uw eigen risico analyse
Beheersbare kosten

Los van de overduidelijke tijdbesparing, heeft u uw risico’s en maatregelen beter in beeld. Mocht een risico toch nog optreden dan blijven de kosten beter beheersbaar.

Certificering

U voldoet aan de eisen van diverse leveranciers, certificeringsinstanties en/of overheidsinstanties; zij verwachten dat u proactief met risico’s omgaat.

Bedrijfscontinuïteit

U heeft meer grip op uw bedrijfsvoering met minder onvoorziene kosten als gevolg van een opgetreden risico. Hierdoor wordt uw bedrijfscontinuïteit beter gewaarborgd.

Betrokkenheid

Een bijkomend voordeel, doordat uw werknemers nadrukkelijk bij dit proces worden betrokken. Het is een gezamenlijk proces dat door het hele bedrijf wordt gedragen.

Oodit risico analyse

Risico analyse laten uitvoeren v.a. € 1.750,-Wat kunt u van ons verwachten
Wij begeleiden u bij het bepalen welke bedrijfsdoelen worden bedreigd met invloed op uw bedrijfscontinuïteit. Samen inventariseren en analyseren we de verschillende bedreigingen en risico’s en geven we invulling aan welke maatregelen hiervoor genomen kunnen worden. Hierbij maken we gebruik van het Oodit Platform en leggen we direct alles vast. Vanuit Oodit kunt u rapportages delen en heeft u direct een overzicht van de stand van zaken over risico’s en maatregelen.

Met het Oodit platform wordt risicomanagement simpel en effectief, waardoor het doorlopen van het proces u gemiddeld 70% minder tijd kost. Tevens mag U en uw team de komende drie maanden verschillende modules van het Oodit Platform gebruiken.

Neem contact met ons op
voor meer informatie over een risico analyse

“Verzekeren is niet altijd de beste optie”

Oodit Risico analyse