Integraal risicomanagement havenbedrijven

Download deze white paper


Risicomanagement een taak van havenmeester en verzekeraar? Niets is minder waar! Risico’s zitten in alle aspecten van de bedrijfsvoering en dat vraagt organisatiebreed om alertheid en risicobewustzijn.