Oodit Compliance

Aan normen, wetten en regels koppelt u beheersmaatregelen en acties voor stakeholders. Geef beheersmaatregelen en acties een prioriteit, deadline en budget

Oodit Compliance


Vergaar bewijsmateriaal en koppel hier een beoordeling en/ of status aan. Houdt eenvoudig overzicht op alle onderdelen van het dossier. Met de verschillende rollen en rechten in Oodit, is er voor elke stakeholder een passende bevoegdheid. Bijvoorbeeld een raadpleegrol voor een auditor. Werk samen in Oodit en werk prettig en efficiënt samen aan een compleet dossier.

Screenshot of Oodit Compliance

Snel aan de slag met relevante content


AVG / privacy

oor compliance aan de AVG / privacy wetgeving * is al relevante content beschikbaar in Oodit, bestaande uit een privacy impact assessment, privacy gerelateerde risico’s en beheersmaatregelen.

Lees meer

Arbowetgeving / RI&E

Met de Arbowetgeving en de RI&E kunt u vlot aan de slag met Oodit: Leg uw inventarisatie reproduceerbaar vast en selecteer de gewenste risico’s en beheersmaatregelen uit de online bibliotheek – gebaseerd op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer

Risicobeoordeling

Doe samen met alle stakeholders een risicobeoordeling om de risico’s te prioriteren.

Lees meer