Risicomanagement

Met Oodit Risicomanagement automatiseert u uw risicomanagement processen. Met onze intuïtieve software heeft u op elk gewenst moment strategische inzichten in de risico’s van uw organisatie én houdt u grip op beheersmaatregelen. Zo blijft u ‘in control’.Demo aanvragen

Overzicht Oodit risicomanagement software

Oodit Risicobeheer

Grip op risico’s met onze risicomanagement software


Met onze geavanceerde software zet u in op een hoger risicobewustzijn op alle niveaus van uw organisatie. Iedere gebruiker van Oodit Risicomanagement kan kennis over risico’s delen én helpen bij het herkennen en aanpakken van bedreigingen. Zo vergroot u de betrokkenheid van uw medewerkers en daarmee de weerbaarheid en risk-maturity van uw organisatie.

Snel aan de slag

Onze software is gebruiksvriendelijk en werkt intuïtief. Voeg eenvoudig uw bestaande data toe en u kunt meteen beginnen. Zo kunt u zich volledig richten op het beheersen van risico’s – zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de techniek.

Grip op risico’s

Ontvang een automatische melding voor het uitvoeren van periodieke risicoanalyses. Daarnaast kan elke gebruiker op ieder moment inbreng leveren en nieuwe risico’s signaleren. Zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet.

Bewaak de opvolging

Herinner verantwoordelijken aan het uitvoeren van beheersmaatregelen door automatische notificaties in te stellen. Zo hoeft u niet meer in de gaten te houden of een risico onder de aandacht is en voorkomt u discussies over verantwoordelijkheden.

Rapportages

Maak uw inspanningen op het gebied van risicomanagement zichtbaar. Presenteer eenvoudig actuele rapportages over de gewenste deelselecties van de vastgelegde data.

Dashboards

Houd realtime overzicht op al uw vastgelegde data en de belangrijkste events voor u op dit moment met ons Insight dashboard. Krijg nieuwe inzichten door de dwarsverbanden die wij leggen in aantrekkelijke visualisaties in tabellen, pie charts en/ of kaarten.

Maak de PDCA rond

Van planning tot uitvoering en van checks tot bijsturing. In alle fases van de PDCA-cyclus ondersteunt Oodit Risicomanagement uw werkzaamheden. Door met Oodit Risicomanagement te werken, maakt u naar alle stakeholders aantoonbaar dat u de PDCA-cyclus compleet doorloopt.

Oodit platform & modules

Implementatie


Oodit levert niet alleen het platform voor risicomanagement, maar begeleidt ook de implementatie. U krijgt een vast aanspreekpunt met diepgaande kennis over uw branche en ervaring met risicomanagement. Ook heeft uw consultant ervaring met succesvol implementeren en verandermanagement. Met zorg en aandacht realiseert ons team samen met u in drie stappen een succesvolle implementatie binnen uw organisatie. Vanwege de vele instellingen- en configuratie opties, kunnen we veel van uw wensen gelijk voor u doorvoeren.

Stap 1. Situatie definiëren

Stap 1. Situatie definiëren

Waar staat u op het gebied van risicomanagement? Wat wilt u bereiken met de software? Welke risicomanagement processen zijn er ingericht? Welke data is beschikbaar op het gebied van risico’s en maatregelen? Met welke proces, afdeling en data wilt u beginnen? Wij helpen u met deze inventarisatie en maken voor u een planning zodat we zeker weten dat u uw doel behaald.

Resultaat: Een helder doel en een planning om daar te komen.

Stap 2. Software implementatie

Stap 2. Software implementatie

Oodit neemt graag het voortouw met de implementatie. Samen met u zorgen wij voor een succesvolle uitrol binnen budget en tijdslijnen. Oodit adviseert u over een optimale inrichting van de software, brengt uw bestaande data over en richt de nieuwe processen in. Afhankelijk van uw behoefte zorgen wij voor workshops.

Resultaat: Een succesvolle uitrol binnen budget en tijdslijnen.

Stap 3. Lange termijn borgen

Stap 3. Lange termijn borgen

Uw risico’s, maatregelen en acties zijn repeterend opgenomen in Oodit en genereren automatische alerts wanneer actie vereist is. Monitor de voortgang met handige rapportages en dashboards. Periodiek plannen wij een evaluatiegesprek, zo houden wij contact over uw wensen. Wij blijven onze software ontwikkelen en nemen hierbij uw wensen mee. Wij informeren u over de nieuwste functionaliteiten in onze nieuwsbrief. U kunt altijd terugvallen op onze support desk.

Resultaat: Aantoonbaar in control.

Functionaliteiten


Oodit Risicomanagement is ontwikkeld met de onderstaande functionaliteiten om u te helpen bedrijfsrisico’s beter te beheersen én grip te houden op beheersmaatregelen. Zo houdt u overzicht en vergroot u de weerbaarheid van uw organisatie.

Risicoplannen

Creëer een risicoplan per thema om de risico’s in uw organisatie handig te bundelen. Het autorisatiebeheer stelt u desgewenst in per risicoplan: voeg interne en externe gebruikers toe en selecteer de juiste rollen en rechten.

Risico methodieken

Wilt u kans en impact vastleggen? Bruto en netto risico? Of weegt u risico’s met de methodiek van Kinney & Wiruth? Of op basis van een eigen risk-appetite? Beschik met Oodit Risicomanagement over verschillende methodieken, die u per risicoplan kunt instellen. U kunt uw risk-appetite en bedrijfswaarden vastleggen. Wij kunnen ook uw eigen methode integreren in Oodit Risicomanagement.

Beheersmaatregelen dashboard

Realtime overzicht op de status van uitgezette maatregelen en acties. Met handige filter en zoekopties.

Velden toevoegen en uitzetten

Gebruikt u de Bow-Tie en legt u oorzaken en gevolgen van risico’s vast? Of juist niet? Kies via de instellingen zelf welke velden gebruikers wel en niet zien. Creëer uw eigen velden, bijvoorbeeld een drop down veld met daarin uw risico categorieën. Tijdens de implementatie adviseren wij u graag welke velden u het beste kunt gebruiken aan de hand van uw huidige documentatie.

Pre-riskscan

Heeft u een checklist of vragenlijst die input geeft aan risico’s? Wij vertalen deze voor u door naar een smart form. Dit smart form kan risico’s en maatregelen klaarzetten en de risicofactor berekenen. Ons smart form is geheel naar uw wensen te configureren. De pre-riskscan brengt structuur aan, in het uitvraag proces. De opgehaalde informatie kunnen wij doorvertalen naar grafieken en dashboards. Heeft u geen eigen vragenlijst dan kunnen wij u op weg helpen met onze risicoscans. Deze scan ontwikkelen wij samen met Burghgraef van Tiel, de specialist in het veld van risico-inspecties en preventie.

Risico kaart

Koppel afbeeldingen aan risicoplannen en leg uw risico’s vast op een afbeelding naar uw keuze. Bijvoorbeeld op een bouwtekening, plattegrond of op een procesoverzicht. Zo zien alle stakeholders precies waar zich welk risico voordoet. Of leg uw risico’s vast op een geografische kaart om inzicht te krijgen in de geografische relatie tussen risico’s. U heeft de keuze uit drie verschillende kaarten: grijswaardes, kleuren of satellietbeelden.

Templates / Kennisbibliotheek

Gebruik één van de templates uit de publieke bibliotheek en ga direct van start. Of maak van uw huidige risico’s en maatregelen een bedrijfstemplate, zodat deze gebruikt kan worden door de hele organisatie.

Three lines of defense

Desgewenst maakt u onder opgevoerde maatregelen acties of actiereeksen aan. Bijvoorbeeld voor elke line of defense. Zo hebben alle betrokkenen inzicht in hun acties met de daarbij behorende plandatum. Met behulp van onze custom velden, kan elke line of defense haar eigen bevindingen en scores vastleggen.

Audit trial en log

Alle handelingen in het Oodit platform worden vast gelegd in een log, in dit log kunt u filteren en zoeken. Alle Risicomanagement processtappen zijn hiermee reproduceerbaar vastgelegd voor een controle of audit.

Compleet dossier voor de audit

Aan zowel maatregelen als acties kunt u bewijs koppelen. Hiermee is een risicoplan een compleet dossier, klaar voor een audit!

Huisstijl, branding en logo

Uw bedrijfslogo en kleurenstelling configureren wij in Oodit Risicomanagement en de bijbehorende rapporten.

Eigen terminologie

Wilt u uw eigen terminologie terugzien in Oodit Risicomanagement? Namen van menu onderdelen, knoppen, pagina’s, dashboards en elementen in Oodit passen wij graag voor u aan, zodat de termen overeen komen met uw interne communicatie en de gebruikers de termen gelijk herkennen.

Krijg belangrijke inzichten

Krijg extra inzicht met Oodit Risicomanagement Insights. Wij koppelen de door u vastgelegde data in slimme visualisaties. We leggen dwarsverbanden, waarmee u snel en vragen van uiteenlopende stakeholders beantwoordt en verrassende inzichten opdoet.

Rapportages

Maak deelselecties van risico’s, maatregelen en bijlages met behulp van labels. Label bijvoorbeeld op eigenaar, project, thema of overleg waarin bepaalde risico’s besproken worden. Filter, zoek en rapporteer vervolgens op deze deelselecties. Stel rapporten op verschillende wijzen samen, waardoor u makkelijk uw resultaten communiceert naar interne of externe stakeholders. Voeg afbeeldingen en een logo toe aan uw rapportages.

API / Koppelingen

Wilt u een koppeling tussen uw systeem en Oodit Risicomanagement? Via onze API kan dat. Gegevens uit uw CRM-systeem gaan via een beveiligde verbinding naar Oodit Uw medewerkers hoeven gegevens maar eenmaal in te voeren. Oodit stuurt gegevens ook weer terug naar uw systemen, zodat u het overzicht houdt en historie compleet heeft.

Maatwerk

Wij voorzien ook in uiteenlopende maatwerk oplossingen. Uw eigen app, risicotool, portal of workflow? Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden het graag voor u.

Combineer Oodit Risicobeoordeling met

Risicobeoordeling

Zet met enkele clicks een risicobeoordeling uit. Nodig interne en externe betrokken uit en geef de einddatum mee. Bekijk alle beoordelingen overzichtelijk bij elkaar en voer eenvoudig de gemiddelde score door.

Lees meer over Risicobeoordelingen
Controls portal

In deze portal staan maatregelen en acties met uitleg overzichtelijk klaar voor de verantwoordelijk uitvoerder. Wij configureren het portal met uw logo, afbeeldingen, kleurstelling en teksten. Koppel een maatregel aan een verantwoordelijke, voeg hem toe als controls portal gebruiker en hij ontvangt automatisch een uitnodiging. De maatregelhouder kan aan de slag met zijn maatregelen, desgewenst bewijsdocumenten toevoegen en maatregelen op ‘afgerond’ zetten. Ondertussen houdt u realtime overzicht op de voortgang via uw dashboards.

Meldingen

Wij configureren een slim meldingen formulier geheel naar uw wensen. Gebruikers maken meldingen via een app op hun mobiele telefoon of elk ander device. Haal informatie op over gevaarlijke situaties, incidenten en nieuwe risico’s. Houd overzicht op openstaande meldingen en koppel deze eenvoudig aan bestaande of nieuwe risico’s of maatregelen. De opgehaalde data tonen wij in grafieken en overzichtskaarten, waardoor u realtime overzicht heeft en nieuwe inzichten krijgt.

Lees meer over Meldingen

Oodit Risicomanagement is uitstekend te gebruiken als


Governance, Risk & Compliance (GRC) tool

Lees meer

ARBO / RI&E tool

Lees meer

ISO / Normen tool

Lees meer

Waarom kiezen voor Oodit?


Oodit ontwikkelt software om uw organisatie veiliger te maken. Wij weten wat u nodig heeft om risico’s efficiënt te kunnen beheersen. Onze software is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en in hoge mate configureerbaar. U behoudt de grip en kunt direct inspelen op actuele ontwikkelingen.

Dienstverlening

Kiest u voor onze software? Dan profiteert u direct van de kennis en ervaring van ons team.

Waarom u kiest voor Oodit

Technologie

Snelheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid staan hoog in ons vaandel.

Onze technologie

Team

Maak kennis met onze mensen. Ons team bestaat uit ervaren professionals.

Over ons team