Oodit Risicobeoordeling

Oodit Platform – Online assessment

Maak van risicomanagement een gezamenlijke uitdaging


Hoe goed benut u de kennis die aanwezig is binnen uw organisatie? Uw medewerkers kennen de ins en outs van uw organisatie en weten precies wat er speelt. Door gebruik te maken van deze kennis, verhoogt u het risicobewustzijn van uw medewerkers. Met Oodit Risicobeoordeling kunt u iedere medewerker uitnodigen om risico’s in te schatten. Zo zet u in op een gezonde risicocultuur én vergroot u de betrokkenheid van uw medewerkers.

Wat zijn de voordelen van Oodit Risicobeoordeling?


Individueel in te vullen

Elke deelnemer analyseert en beoordeelt een risico individueel, zonder zich te laten beïnvloeden door anderen.

Op elk device

Oodit Risicobeoordeling is beschikbaar voor smartphones, tablets, laptops en computers. Net wat u fijn vindt.

In gesprek over risico’s

Bij elke risico score geeft de deelnemer een motivatie. Bespreek elkaars score en motivatie en leer van elkaar. Tot slot voert u de gemiddelde score of juist een aangepaste score door in het systeem.

Online deelnemen

Werkt u thuis of op een andere locatie? Geen probleem: neem online deel aan een assessment, op een moment dat het u uitkomt.

Inzichtelijke rapportages

Maak de resultaten inzichtelijk voor stakeholders met heldere heatmaps, inzichtelijke visualisaties en aantrekkelijke rapportages.

Interne en externe genodigden

Externe deelnemers krijgen met een veilige link alleen toegang tot het assessment en zien alleen de informatie die zij nodig hebben.

Hoe werkt het?

01

Plannen

Selecteer de risico’s, voeg deelnemers toe en stel een einddatum in. De deelnemers ontvangen automatisch een uitnodiging met een link naar de beoordeling.

Plannen

02

Beoordelen

De deelnemers geven een kans en impact score aan elk risico en motiveren hun beoordeling. Nadat alle risico’s zijn beoordeeld, kunnen de deelnemers elkaars scores inzien.

Beoordelen

03

Bespreken

Bekijk de resultaten van uw team en van elke deelnemer afzonderlijk. Bespreek de bevindingen en argumenten tijdens een risico-inventarisatie sessie of op het discussieforum.

Bespreken

04

Scores doorvoeren

Voer de gemiddelde score of een handmatige aanpassing door. Oodit Risicobeoordeling stuurt de deelnemers hierna automatisch een e-mail. Hierin wordt de deelnemer bedankt voor zijn deelname en kan hij via een hyperlink de eindresultaten bekijken.

Scores doorvoeren

Het succes van onze risico management software


Wist u dat Oodit een groot aantal gerenommeerde Nederlandse bedrijven bedient? Zij vertrouwen op onze software voor het beschermen van hun organisaties en worden hierin bijgestaan door onze ervaren professionals. Ons team beschikt over een ideale mix van branchekennis en technologische expertise. Wij laten ons graag uitdagen.

image
image
image
image
image
image
image

Functionaliteiten


Risico methodieken

Wilt u alleen kans en impact vastleggen of de impact onderverdelen over verschillende effectgebieden? Of weegt u risico’s met de methodiek van Kinney & Wiruth? Oodit Risicobeoordeling werkt met verschillende risicomethodieken. Leg desgewenst uw risk-appetite en bedrijfswaarden vast. Wij kunnen ook uw eigen risicomethode toevoegen aan Oodit Risicobeoordeling.

Risico kaart

Leg uw risico’s vast op een afbeelding naar uw keuze. Bijvoorbeeld op een bouwtekening, plattegrond of op een procesoverzicht. Zo zien alle deelnemers precies waar zich welk risico voordoet. Of leg uw risico’s vast op een geografische kaart om inzicht te krijgen in de geografische relatie tussen risico’s.

Bruto en netto risico

Zet de risicobeoordeling voor het bruto- en het netto risico op hetzelfde of op verschillende momenten uit. U kiest zelf.

Audit trail en log

Alle handelingen in het Oodit platform staan in een log. Met filter- en zoekopties vindt u snel wat u zoekt. Alle stappen van de Risicobeoordeling zijn in het log reproduceerbaar vastgelegd voor een controle of audit.

Huisstijl, branding en logo

Uw bedrijfslogo en kleurenstelling configureren wij in Oodit Risicobeoordeling en de bijbehorende e-mails.

Eigen terminologie

Wilt u uw eigen terminologie terugzien in Oodit Risicobeoordelingen? Dat regelen wij voor u!

Krijg belangrijke inzichten

Krijg extra inzicht met Oodit Risicomanagement Insights. Wij koppelen de door u vastgelegde data in slimme visualisaties. Tabellen, grafieken, geografische kaarten en taartdiagrammen, alles is mogelijk. Met de gevisualiseerde dwarsverbanden, beantwoordt u vragen van uiteenlopende stakeholders en doet u verrassende inzichten op.

API/ koppeling

Wilt u een koppeling tussen uw systeem en Oodit Risicobeoordeling? Via onze API kan dat. Gegevens uit uw CRM-systeem gaan via een beveiligde verbinding naar Oodit. Uw medewerkers hoeven gegevens maar eenmaal in te voeren. Oodit stuurt gegevens ook weer terug naar uw systeem, zodat u het overzicht houdt en historie compleet heeft.

Maatwerk

Wij voorzien ook in uiteenlopende maatwerk oplossingen. Uw eigen app, risicotool, portal of workflow? Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden het graag voor u.

Combineer Oodit Risicobeoordeling met

Risicomanagement

Neem al uw risico’s op in Oodit Risicomanagement. Cluster deze in risicoplannen en voeg beheersmaatregelen en acties met verloopdatum toe. Monitor openstaande maatregelen en acties op een dashboard. De autorisaties zijn instelbaar per risicoplan. Voeg bewijs toe aan beheersmaatregelen en acties. U heeft de PDCA-cyclus rond gemaakt en uw dossier is klaar voor de audit.

Lees meer over Risicomanagement
Meldingen

Wij configureren een slim meldingen formulier geheel naar uw wensen. Gebruikers maken meldingen via een app op hun mobiele telefoon of elk ander device. Haal informatie op over gevaarlijke situaties, incidenten en nieuwe risico’s. Houd overzicht op openstaande meldingen en koppel deze eenvoudig aan bestaande of nieuwe risico’s of maatregelen. De opgehaalde data tonen wij in grafieken en overzichtskaarten, waardoor u realtime overzicht heeft en nieuwe inzichten krijgt.

Lees meer over Meldingen
Compliance

Met Oodit Compliance heeft u grip op risico’s en beheersmaatregelen. Werk prettig samen met stakeholders binnen en buiten de organisatie om aan regelgeving te voldoen.

Lees meer over Compliance

Oodit Compliance geeft u structuur om bijvoorbeeld uw Risico-inventarisatie (RI&E) uit te voeren en aan Arbowetgeving te voldoen.

Lees meer over RI&E