In de vorige blog namen we je mee in de nieuwe wereld waarin Corona alles op zijn kop zet. Werken op afstand is vanaf de crisis de nieuwe norm. Ook de verzekeringsbranche voelt de coronacrisis is alle facetten. Taxaties en inspecties kunnen niet altijd meer fysiek plaatsvinden, maar als verzekeraar wil je wel weten wat je verzekert en hoe verzekerden omgaan met preventie. Hoe ga je dat aanpakken? Je kan wachten totdat de crisis voorbij is, maar je kan ook gewoon doorpakken. Want praten over taxeren en inspecteren op afstand deden we al, maar als gevolg van de crisis worden alle obstakels van het ene op het andere moment overboord gegooid en zet men massaal online tools in. 

Het taxatie- en inspectiewerk dat “vroeger” face-to-face moest gebeuren, kan ineens ook gewoon op afstand. Als je maar verstand hebt van waarderen en inspecteren en die kennis weet te gebruiken om een online omgeving te laten bouwen door een gedegen IT-partner die kennis heeft van de verzekeringsmarkt. Want de data moet wel betrouwbaar zijn en de omgeving veilig. 

Gelukkig werken wij al jaren met online-oplossingen gericht op risk management. En die oplossingen zijn in de loop der jaren alleen maar beter en veiliger geworden. Zo werken onze klanten al vijf jaar met gevalideerde data in een afgeschermde omgeving. 

Op deze wijze kunnen wij verzekeraars en bedrijven helpen bij de voorbereiding op de jaarlijkse renewals. Bij renewals wordt steeds vaker een inspectie of risico-inventarisatie gevraagd. Normaliter leiden klanten zelf de inspecteur door hun bedrijf en krijgen zij door de inspecteur een spiegel voorgehouden: waar liggen de risico’s en hoe kan het bedrijf zelf de veiligheid verhogen en zodoende schade voorkomen. Want laten we wel wezen, uiteindelijk zit niemand op een ongeluk of uitval te wachten.

Met behulp van de online-oplossing kunnen inspecties op afstand uitgevoerd worden. Inspecteurs communiceren via een videoverbinding met de klant en laten de klant ter plekke de benodigde informatie via digitale formulieren en met beelden vastleggen. Of zij laten van tevoren al gewenste foto’s en/of andere documenten zoals certificaten en keuringen door de klant uploaden in een beveiligde omgeving. 

Het is onze verwachting dat een klant dit veel vaker gaat doen. Dus ook straks, als de crisis voorbij is. De opzet is dat de klant ter voorbereiding op een videocall met een inspecteur, eerst een aantal toegestuurde vragen beantwoord. Zo zal de klant stapsgewijs het voorwerk doen waarna de inspecteur of expert zijn licht erover laat schijnen en verdieping aanbrengt. Op die manier voeg je specialisme “op afstand” en “self service” door de klant samen, teneinde de noodzakelijke informatie te verzamelen. Op basis van alle input (inclusief het beeldmateriaal) kan nog altijd worden besloten om de klant alsnog fysiek te bezoeken. Efficiënter kunnen we het niet maken!

Corona zet de wereld op zijn kop. De andere kant van de medaille is dat Corona ook zorgt voor vernieuwingen en versnelling op diverse terreinen. Daar ben ik heilig van overtuigd.

Jaap van Gent - Oodit Partner & CEO

Jaap van Gent
jaap@oodit.nl
06-14855738