Dat Corona gaat zorgen voor vernieuwing en versnelling op diverse terreinen, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Kijk maar eens naar de mogelijkheden om op afstand risico-inspecties en inventarisaties uit te voeren. Lees het artikel over inspecties en inventarisaties op afstand.

Dit biedt verzekeraars tegelijkertijd mogelijkheden om een groot deel van de eigen portefeuille in kaart te brengen. Gingen we voorheen bijvoorbeeld niet naar iedere groothandel-locatie, omdat dat te arbeidsintensief en dus te kostbaar was. Nu het werk ook op afstand kan, kan dat ineens wel. Het inventariseren is daardoor immers efficiënter en goedkoper geworden. De klant doet het voorwerk en neemt met zelf-inventarisatie een deel van de werkzaamheden voor zijn rekening. Natuurlijk onder begeleiding van een ervaren inspecteur, want het ophalen van data moet wel op de juiste manier gebeuren en data moet op de juiste manier verwerkt worden. Want alleen zo kan je over gevalideerde data beschikken. 

En zijn er opmerkelijke situaties, zoals uitval? Dan kunnen er op basis van de verkregen data richtlijnen opgesteld worden. Denk aan meer data ophalen of een fysiek bezoek van een inspecteur. 

Het mooie van zelf-inventarisatie is dat je daarmee een veel groter bereik kan halen tegen veel lagere kosten. En het allermooiste is misschien nog wel dat data ophalen van je portefeuille ook ineens binnen handbereik komt. Hoogste tijd om te herijken! Hoe halen we vanaf nu informatie op en hoe brengen we die informatie op een veilige manier naar binnen. Want naast gevalideerde data is ook veiligheid een aspect dat zwaar weegt.

Experts, taxateurs en inspecteurs kunnen – ook in deze tijd van Corona – ‘gewoon’ aan het werk blijven. Ze kunnen meer opdrachten aan de onderkant (lees: klein MKB) doen en zich daarin specialiseren. Op top-niveau daarentegen zullen inspecties grotendeels fysiek blijven plaatsvinden. Daar ontkom je niet aan. Maar de combinatie van zelf-inventarisatie en fysiek inspecteren is een logische. 

Niet alleen de inspecties en de te nemen maatregelen, maar ook de opvolging van die maatregelen kan op een veilige manier in een digitale omgeving worden vastgelegd. Zo kan je na verloop van tijd op afstand een rondje lopen en controleren of de maatregelen daadwerkelijk zijn doorgevoerd. 

En zo wordt de keten van inspectie tot preventie digitaal. En interactief tussen alle betrokken partijen. Want alle informatie wordt veilig online opgeslagen en gedeeld. Bovendien kan je aan de hand van de maatregelen tactische keuzes maken en sturen op herinspecties. En je houdt ook nog eens meer tijd over om klanten te helpen met het implementeren van preventieve maatregelen.

Zo zie je hoe je met bestaande middelen sneller kan schakelen door een nieuwe opzet te maken en de klant een rol te geven. Daardoor kunnen ook verzekeraars – binnen de mogelijkheden die er zijn – in control blijven van hun risico’s. 

Ben jij al in control?

Jaap van Gent - Oodit Partner & CEO

Jaap van Gent
jaap@oodit.nl
06-14855738